فیتنس و ورزش های گروهی

چربی سوزی و افزایش حجم عضله با انجام تمرینات دایره ای (CIRCUIT TRAINING)

تمرینات دایره ای سبکی از تمرین است که چندین حرکت ورزشی به عنوان ایستگاه های تمرینی تعیین میگردند و شخص باید هرکدام از تمرینات را به مدت ۳۰ ثانیه تا ۵ دقیقه با سرعت بالا انجام دهد و سپس بعد از کمی استراحت ایستگاه تمرینی بعد را شروع کند.

این سبک از تمرین علاوه بر چربی سوزی و کاهش وزن موجب عضله سازی و افزایش قدرت بدنی می گردد.