رزمی

1- کیوکوشین کاراته

زیر نظر مجرب ترین اساتید کاراته کشور.

مخصوص بانوان ، آقایان، دختران و پسران در همه رده های سنی