سوئدی ریلکسی

ماساژ سوئدی  ملایم و آرامش بخش است و می تواند برای هر کسی مناسب باشد. اما دقیقا یک ماساژ سوئدی چیست؟ آیا حتی سوئدی است؟ و چه چيزي را در طول درمان ميتوان انتظار داشت؟ راهنمای ما در مورد آنچه که امروز محبوب ترین شکل ماساژ است به شدت مورد توجه است.

در طول درمان چه اتفاقی می افتد؟
برای انجام این نوع ماساژ، درمانگران  که عبارتند از سوزش، سایش، لرزش، مالش و ارتعاشات. با استفاده از روغن ماساژ اقدام به سایش ، لرزش ، مالش و ارتعاش  میکنند.این نوع ماساژ برای کمک به افرادی که مبتلا به سکته مغزی شده اند مناسب میباشد. آنها فشار را در امتداد عضلات در طول بدن متمرکز و اجرا می کنند.

مزایای ماساژ سوئدی چیست؟
فشارایجاد شده از طریق  ماساژ سوئدی،  ایده آل برای از بین بردن تنش ها و گرفتگی های  عضلانی، مانند زمانی که در طول روز جلوی کامپیوتر قوز کرده و دچار گرفتگی عضلات پشت و گردن و شانه می شویم می باشد. درمانگران ماساژ آموزش داده شده اند تا این گرفتگی ها را با استفاده از تکنیک های ماساژ سوئدی برطرف نمایند.