ماساژ موضعی

بعضی از افراد هستند که تنها در برخی از نقاط بدن چاق هستند؛ مثلا بعضی ها که اندام متناسبی داشته ولی در بعضی از نواحی بدن مثل، پهلو یا بازو و… چربی هایی دارند که در این صورت ماساژ موضعی  آن را از بین می برد.