روسی کلاسیک

ماساژ روسی، ماهیچه ها را آرام می کند. درمانگران ماساژ از ترکیبی از تکنیک های مالیدن، ضربه زدن و ارتعاش استفاده می کنند. بر روی قسمت هایی از بدن که  درد  ایجاد می کنند تمرکز دارد.  ماساژ روسی  عملکرد سیستم عصبی، سیستم ایمنی بدن و سیستم تنفسی را بهبود می بخشد.