ماهی رژیمی

ارزش غذایی:

کالری: 500 کیلو کالری
پروتیین: 50 گرم
کربوهیدرات: 35 گرم
چربی: 20 گرم
سدیم: 1 میلی گرم
فیبر: 10 گرم
مواد تشکیل دهنده: چنجه و برنج و فلفل و ...

گالری تصاویر:

نحوه آماده سازی و تست:

یک متن تست برای چنجه با برنج رژیمی