تعرفه ها و زمانبندی فیتنس بانوان

تعرفه ها

شما با ثبت نام کلاس های فیتکو فیتنس این امکان را دارید تا در هر ساعتی از روز که کلاس های ما برگزار میشوند، بدون نیاز به هماهنگی قبلی، شرکت کنید و از این رو یک جلسه هم از دست ندهید.

۱ ماه

۱۲ جلسه
۷۰۰ تومان ماهانه(۳۰ روز)
 • زیر نظر مربی
 • ۱ تست اینبادی
 • مشاوره
 • ۱۲ جلسه تمرین

۳ ماه

۳۶ جلسه
۱۸۹۰ تومان ۳ ماهه (۹۰ روز)
 • زیر نظر مربی
 • ۳ تست اینبادی
 • مشاوره
 • ۳۶ جلسه تمرین
۱۰٪ تخفیف

۶ ماه

۷۲ جلسه
۳۵۷۰ تومان ۶ ماهه (۱۸۰ روز)
 • زیر نظر مربی
 • ۶ تست اینبادی
 • مشاوره
 • ۷۲ جلسه تمرین
۱۵٪ تخفیف

۱ ساله

۱۴۴ جلسه
۶۷۲۰ تومان ۱۲ ماهه (۳۶۵ روز)
 • زیر نظر مربی
 • ۱۲ تست اینبادی
 • مشاوره
 • ۱۴۴ جلسه تمرین
۲۰٪ تخفیف

زمانبندی

یکشنبه

۱۱ تا ۱۲ صبح
۱۲ تا ۱۳ ظهر
۱۷ تا ۱۸ عصر
۱۸ تا ۱۹ عصر

سه شنبه

۱۱ تا ۱۲ صبح
۱۲ تا ۱۳ ظهر
۱۷ تا ۱۸ عصر
۱۸ تا ۱۹ عصر

پنج شنبه

۱۱ تا ۱۲ صبح
۱۲ تا ۱۳ ظهر
۱۶ تا ۱۷ عصر
۱۷ تا ۱۸ عصر