تمرینات این فصل
فیتکو فیتنس

لاغری با تمرینات هوازی
برنامه ۱ - Sonic
نوع تمرین: هوازی
عضلات درگیر: فول بادی (کل بدن)
شنبه و یکشنبه (جابجا میشود)
تاریخ های اجرای این برنامه​:
۸، ۱۴، ۲۲، ۲۸ آبان - ۶، ۱۲، ۲۰، ۲۶ آذر
تمرین آرنولد و جنیفر تمرین قدرتی و چربی سوزی
برنامه ۲ - Arnold Vs Jenifer
نوع تمرین: قدرتی
عضلات درگیر: سرشانه, پا, باسن
شنبه و یکشنبه (جابجا میشود)
تاریخ های اجرای این برنامه​:
۷، ۱۵، ۲۱، ۲۹ آبان - ۵، ۱۳، ۱۹، ۲۷ آذر - ۳ دی
تمرین قدرتی کامپاند پارتی تایم
برنامه ۳ - پارتی تایم
نوع تمرین: قدرتی, کامپاند
عضلات درگیر: فول بادی (کل بدن)
دو شنبه و سه شنبه (جابجا میشود)
تاریخ های اجرای این برنامه​:
۱۰، ۱۶، ۲۴، ۳۰ آبان - ۸، ۱۴، ۲۲، ۲۸ آذر
برنامه کامپاند سوپر پامپ
برنامه 4 - Super Pump
نوع تمرین: قدرتی, کامپاند
عضلات درگیر: فول بادی (کل بدن)
دو شنبه و سه شنبه (جابجا میشود)
تاریخ های اجرای این برنامه​:
۹، ۱۷، ۲۳ آبان - ۱، ۷، ۱۵، ۲۱، ۲۹ آذر
ورزش قدرتی و عضله سازی
برنامه ۵ - Hawaii Workout
نوع تمرین: قدرتی, کامپاند
عضلات درگیر: فول بادی (کل بدن)
چهار شنبه و پنج شنبه (جابجا می شود)
تاریخ های اجرای این برنامه​:
۱۲، ۱۸، ۲۶ آبان - ۲، ۱۰، ۱۶، ۲۴، ۳۰ آذر
توربو شارژ تمرین هوازی کراسفیت
برنامه ۶ - Turbo Charge
نوع تمرین: هوازی, سوپر ست
عضلات درگیر: پا, باسن, فول بادی (کل بدن)
چهار شنبه و پنج شنبه (جابجا می شود)
تاریخ های اجرای این برنامه​:
۱۱، ۱۹، ۲۵ آبان - ۳، ۹، ۱۷، ۲۳ آذر - ۱ دی