آموزش بارفیکس زدن

بارفیکس زدن

بارفیکس زدن از تمرینات جذاب بدنسازی است. اجرای این حرکت علاوه بر قدرت بدنی مناسب، به یادگیری نیز نیاز دارد که در ادامه و ویدیو توضیح دادیم.