کلاس های خصوصی فیتکو

فیتکو فیتنس خصوصی، به همان روش فیتکو، اما با شخصی سازی کامل تمرینات و برنامه ها با توجه به نوع بدن و هدف هر شاگرد و با مربی خصوصی در سالن اختصاصی فیتکو برگزار می شود.

چرا کلاس های خصوصی

انگیزه در کلاس ورزشی فیتنس