byee 1402

خداحافظ ۱۴۰۲ فیتکو فیتنس

انجام تمرینات هوازی رو هیچ موقع دست کم نگیرید.
بین ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ کالری میتوانید بسوزانید. بسته به آمادگی بدنی و ضربان قلبتان در تمرین این کالری سوزی بالا و پایین میشود.
۱۰ ایستگاه تمرینی به سبک هوازی که در آنها حرکات قدرتی به سبک کراسفیت و تمرینات شکم نیز قرار داده شده است.

up & down

برنامه پنجم فصل آخر ۱۴۰۲ فیتکو فیتنس

این تمرین شامل ۱۰ ایستگاه در ۵ لوپ (گروه تمرینی) است. ۲ لوپ آخر برای بانوان و آقایان متفاوت طراحی شده. 

superset amrap

تمرین چهارم فصل آخر ۱۴۰۲ فیتکو فیتنس

AMRAP مخفف as many reps as possible به معنی حداکثر تکرار تا جایی که امکانش باشه را انجام میدهیم. ۳ دقیقه و ۴۰ ثانیه در هر ایستگاه تمرینی فرصت داریم تا عضله هدف را حسابی تحت فشار قرار دهیم. تفاوتی که تمرین امروز با AMRAP قبلی در این فصل دارد در وجود سوپرست در هر ایستگاه میباشد. دو عضله مختلف برای به چالش کشیدن استقامت بدن در کنار قدرت عضله.

legolato

تمرین ۳ قدرتی فصل آخر ۱۴۰۲ فیتکو

در این روز فیتکو ۳ گروه عضلانی پا و زیربغل و سرشانه در ۴ لوپ تمرینی هدف قرار داده شده اند. از دستش ندی!

پابلو

برنامه ۲ فصل آخر ۱۴۰۲ فیتکو

تمرین قدرتی اول هفته میتونه انرژی اون هفته رو چند برابر کنه. با توجه به درخواست های زیاد آقایان برای تمرینات بالا تنه و همینطور بانوان برای تمرینات پایین تنه، امروز ۶ ایستگاه آقایان و بانوان متفاوت طراحی شده.

آماده برای ۱۴۰۳

آماده برای ۱۴۰۳ فیتکو

انجام تمرینات هوازی رو هیچ موقع دست کم نگیرید.
بین ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ کالری میتوانید بسوزانید. بسته به آمادگی بدنی و ضربان قلبتان در تمرین این کالری سوزی بالا و پایین میشود.
۱۰ ایستگاه تمرینی به سبک هوازی که در آنها حرکات قدرتی به سبک کراسفیت و تمرینات شکم نیز قرار داده شده است.