بای بای چربی

خداحافظی با چربی فیتکو

تو روز بای بای چربی هم کیسه بوکس رو حسابی نوازش میکنیم و هم یه با چنتا تمرین باحال برای عضلات شکم پهلو، با شل بودن عضلات شکم بای بای میکنیم. پس با اینروز فیتکو سلام و با چربی هاتون بای بای کنید.
راستی امروز خیلی شکم داره خیلییی!

LegoBack

تمرین قدرتی پا و پشت

لگوبک همانطور که از اسمش پیداست تمرکز بیشتری روی عضلات پا و همچنین عضلات پشتی دارد. شما برای داشتن یک بدن خوش فرم، باید توجه ویژه ای به عضلات پشتی خود داشته باشید.

قدرتی AMRAP

سیستم قدرتی AMRAP

میخواهیم برای تمرکز بیشتر بر روی عضلات هدف در این روز تمرینی سیستم تمرینی AMRAP را در فیتکو اجرا کنیم. AMRAP مخفف as many reps as possible به معنی حداکثر تکرار تا جایی که امکانش باشه را انجام میدهیم. ۴ دقیقه در هر ایستگاه تمرینی فرصت داریم تا عضله هدف را حسابی تحت فشار قرار دهیم. تفاوتی که تمرین امروز با AMRAP قبلی دارد در وجود لوپ تمرینی (هر دو حرکت) میباشد.

اژدها خارج میشود

برنامه سوم قدرتی فصل آبان و آذر ۱۴۰۲

در تمرین اژدهای امروز حسابی عضلات سینه را با سوپر ست های آتشین به سوزش میندازیم. سپس سراغ سایر عضلات هم میریم تا آنها هم از این آتش امروز بی بهره نمانند.

جنیفر پاپای قسمت ۲

۲ جنیفر پاپای ول ۲

میخواهیم برای تمرکز بیشتر بر روی عضلات هدف در این روز تمرینی سیستم تمرینی AMRAP را در فیتکو اجرا کنیم. AMRAP مخفف as many reps as possible به معنی حداکثر تکرار تا جایی که امکانش باشه را انجام میدهیم. ۴ دقیقه در هر ایستگاه تمرینی فرصت داریم تا عضله هدف را حسابی تحت فشار قرار دهیم.

فیتکوزی

هوازی فیتکوزی

فیتکو و تمرینات هوازیش معروفه. تو روزای هوازی فیتکو ضربان قلبت کمتر از ۷۰٪ ماکسیموم رو محاله ببینه. تمرینات شکم و پهلوی اینروز هم بیشتره. پس اگر میخوای چربیسوزی کنی و قلب و عروقت ازت تشکر کنن، ۱٪ هم فکر غیبت تو روزهای هوازی فیتکو به ذهنت نزنه.