Fat Burner

تمرین چربی سوز

تمرینات هوازی فیتکو نهایت کالری سوزی و چربی سوزی را برای شما خواهد داشت.
یک ساعت تمرین هوازی با استراحت کوتاه بصورتی که در نهایت فشار از تمرین خود بیشترین لذت را خواهید برد.

Leg & Lat

تمرین زیربغل و پا

عضلات زیر بغل و پا از بزرگترین عضلات بدن می باشند. هر دوی این گروه های عضلانی اهمیت زیادی در استایل بدن شما دارند. بدن هفتی (۷) بستگی به توجه شما به تمرینات روز زیر بغل دارند. تمرینات پا و باسن هم که بیشترین اهمیت را برای استایل بانوان دارند.

Full Body

تمرین فول بادی فصل دوازده فیتکو فیتنس

تمرین فول بادی امروز به سبک قدرتی و کامپاند میباشد، کل عضلات را در بر میگیرد و در یک جلسه تمرینی در صورتی که با نهایت توان خود حرکات را اجرا کنید میتوانید به کالری سوزی چشم گیری هم برسید.

Tri-Set

تمرین تری ست

سبک تمرینی تری ست چیست؟
هر ست تمرین به روش تری ست از ۳ حرکت تمرینی مختلف تشکیل شده است. سه حرکت هر ست تمرینی با کمترین استراحت پشت به پشت هم اجرا میشوند.

Leg Day

تمرین پا و باسن

عضلات ناحیه پا و باسن، از محبوبترین عضلات میان بانوان هستند. این عضلات بزرگترین عضلات بدن را تشکیل می دهند و تمرین منظم آنها نه تنها باعث خوش فرم شدن پایین تنه می شود بلکه باعث تناسب اندام کلی بدن نیز می شود.

Mig Mig

تمرین هوازی

شما در یک جلسه تمرین میگ میگ تا ۸۰۰ کالری به راحتی میسوزانید. ترکیب تمرینات چابکی وزن بدن و همچنین استفاده از کش های مقاوتی و تجهیزات کراسفیت مثل رویینگ ماشین (قایقی) باعث شده تا در نهایت جذابیت کلاس به هدف کالری سوزی برسید.